Pondok Pesantren Darul Qur'an Wal-Hadits Martapura OKU

Artikel Terbaru

Pakaian Wanita Untuk Shalat

Fiqh
11/12/2023 0
Pakaian Wanita Untuk Shalat – Pasal ini membahas tentang disyariatkannya menggunakan pakaian yang indah bagi setiap orang yang memasuki masjid untuk melaksanakan shalat. Biasanya para fuqaha menamakan nya: “Bab Menutup Aurat dalam Shalat”. Memang sebagian fuqaha [...]

Menakar Nilai Shalat Subuh

Fiqh
09/12/2023 0
  Menakar Nilai Shalat Subuh   Membaca Al-Qur’an dan hadis-hadis Rasulullah, Anda akan mengetahui dengan mudah dan jelas bahwa shalat subuh sangat mahal nilainya. Shalat yang agung ini benar-benar memiliki daya tarik,karena kedudukannya dalam islam [...]

Larangan Mencela Orang yang Telah Meninggal Dunia

Adab
09/12/2023 0
Larangan Mencela Orang yang Telah Meninggal Dunia – Besarnya Kehormatan Seorang Muslim Saat Hidup Hingga Mati Sesungguhnya Allah telah menjadikan kehormatan seorang muslim termasuk perkara yang besar. Dan Allah menjaga kehormatan seorang muslim atau muslimah. [...]

Pertanyaan Malaikat Munkar Dan Nakir

Aqidah
08/12/2023 0
Pertanyaan Malaikat Munkar Dan Nakir – Bismillah, Alhamdulillah, wa bihi nasta’inu. Asshalatu wassalamu ‘ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba’bu: Para pembaca kuncikebaikan.com yang budiman. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sering mewanti para sahabatnya senantiasa mengingat kematian. Hal [...]

Artikel Lainnya

 • dunia lebih jelek dari bangkai
  Aqidah

  Dunia Lebih Jelek Dari Pada Bangkai

  07/12/2023 0
  Dunia Lebih Jelek Dari Pada Bangkai – Segala upaya dan daya dikerahkan oleh banyak orang untuk menggapai kenikmatan dunia. Dimata mereka seakan kenikmatan dunia adalah segalanya. Mereka berfikir, tanpa kenikmatan mereka tidak akan meraih kebahagiaan hakiki. [...]
 • TERAPI PENYEMBUHAN TERAPI SIHIR, KERAMAT DAN KESURUPAN
  Aqidah

  Terapi Penyembuhan Gangguan Sihir, Benda Keramat dan Kerusupan

  06/12/2023 0
  TERAPI PENYEMBUHAN GANGGUAN SIHIR, BENDA KERAMAT DAN KESURUPAN Allah Ta’ala telah mensyariatkan kepada hamba-hamba-Nya supaya mereka menjauhkan diri dari kejahatan sihir dan gangguan setan sebelum terjadi pada diri mereka. Allah juga menjelaskan tentang bagaimana cara [...]
 • makin cantik dengan ber hijab
  Fiqh

  Makin Cantik Dengan Ber Hijab

  06/12/2023 0
  Makin Cantik Dengan Ber Hijab – Ketika manusia berpaling dari perintah Allah dengan mengobral kecantikan tubuh wanita. Lihatlah kini orang dengan mudah melihat keindahan tubuh wanita, baik melalui tatapan mata telanjang, melalui berbagai gambar yang [...]
 • amalan hati
  Tazkiyatun Nufus

  Amalan Hati

  05/12/2023 0
  Amalan Hati – Bismillahirrahmanirrahim… Segala puji hanya milik Allah semata. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi yang tidak ada lagi Nabi setelahnya, amma ba’du. Allah subhanahu wa ta’ala menggabungkan antara ibadah dan tawakkal di tempat [...]
 • asy-syafi maha menyembuhkan
  Aqidah

  ASY-SYAFI (Maha Menyembuhkan)

  04/12/2023 0
  ASY-SYAFI (Maha Menyembuhkan) – Ini termasuk nama-nama yang tsabit dalam Sunnah Nabawiyyah. Sungguh telah tsabit dalam kitab Ash-Shahihain dari Aisyah Radhiyallahu ‘Anha, bahwasanya Nabi Shallallau ‘Alaihi wa Sallam memohonkan perlindungan untuk beberapa istrinya seraya mengusap dengan [...]

Info Yayasan & Ponpes DQH

bakti sosial polres OKU Timur
Info Yayasan

BAKTI SOSIAL POLRES OKU TIMUR DI PONPES DQH

19/06/2023 0

BAKTI SOSIAL POLRES OKU TIMUR DI PONPES DQH-“Polisi Sahabat Masyarakat, Polisi Milik Masyarakat.” Kalimat tersebut benar adanya. Seharusnya masyarakat tidak perlu takut kepada bapak polisi. Citra menakutkan dari polisi benar-benar harus dirubah. Banyak sekali kegiatan-kegiatan […]

Pembagian Zakat
Info Yayasan

PEMBAGIAN ZAKAT MAL DI PONPES DQH

04/05/2023 0

PEMBAGIAN ZAKAT MAL DI PONPES DQH-Pondok Pesantren Darul Qur’an wal Hadits OKU Timur Yayasan Kunci Kebaikan adalah Lembaga yang bergerak dalam bidang Pendidikan untuk mencetak cikal bakal da’i dan pengusaha muslim. Namun tidak hanya itu, […]

pencetak hafizh
Info Yayasan

Ponpes DQH Pabrik Pencetak Hafizh Qur’an?

21/02/2023 0

“Pabrik Pencetak Hafizh Qur’an.” Mungkin julukan ini layak disematkan kepada salah satu pondok pesantren di OKU Timur ini. Bagaimana tidak, Pondok Pesantren yang berdiri 5 tahun silam ini telah banyak melahirkan para penghafal Al-Qur’an. Tidak […]

Nasihat Ustadz

Pembina & Pengajar

 • Ust. Said Yai Ardiansyah, M.A.
 • Ust. Lillik Ibadurrahman, M.Pd.
 • Ust. Jupriyanto
 • Ust. Apriyanto, S.H.
 • Ust. Muhammad Fadhlan, Lc.
 • Ust. Imam Shofiyurrahman, S.Pd.I.
 • Ust. Husein Abu Khaitsamah
 • Ust. Najmuddin Syafiq, B.A.
 • Ust. Ronald bin Suardi Syam, S.H.
 • Ust. Zainul Fakhri, S.H.
 • Ustz. Nurul Octari
 • Ustz. Nensi lestari
 • Ustz. Fadwa
 • Serta para ustadz-ustadzahah lainnya

Lokasi di Google Map

Info PSB DQH