Pondok Pesantren Darul Qur'an Wal-Hadits Martapura OKU

Akhlak Pembawa Al-Qur’an

17/03/2023 Khoirul Anam 0

AKHLAK  “PEMBAWA AL-QURAN” Alhamdulillahi robbilalamin asholatu was salamu ala asrofil anbiyail mursalin waala alihi washohbihi ajmain, ama ba’du. KEUTAMAAN MEMPELAJARI DAN MEMBACA AL-QURAN Al-quran adalah kalamullah. Membaca alquran merupakan amalan mulia dan berpahala. Allah telah […]

Derajat Berbakti Kepada Orang Tua

02/03/2023 Khoirul Anam 0

Derajat Berbakti Kepada Orang Tua Segala puji hanya bagi Allah, Rabb alam semesta. Kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah, Nabi yang termulia. Begitu pula kepada keluarga beliau, […]

Akhlak Seorang Alim

20/02/2023 Khoirul Anam 0

AKHLAK SEORANG ALIM Segala puji bagi Allah, kami memuji-nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada […]

Akhlak Nabi adalah Al-Quran

21/01/2023 ykkokut 0

Akhlak Nabi adalah Al-Quran – Alhamdulillahi robbil ‘alamin asholatu was salamu ala asrofil anbiyail mursalin waala alihi washohbihi ajmain, ama ba’du. Keutamaan Mempelajari Dan Membaca Al-Quran Al-quran adalah kalamullah. Membaca alquran merupakan amalan mulia dan berpahala. […]

Akhlak Yang Buruk

10/11/2022 Elvi Oktavia 0

AKHLAK YANG BURUK. Masalah akhlak adalah perkara yang agung dan kedudukannya sangat tinggi dalam agama, karena agama ini adalah akhlak yang mulia. Para ulama membagi akhlak menjadi dua bagian, yaitu mahmudah (yang terpuji)  dan madzmumah (yang […]

Jalan Wanita Menuju Surga

29/10/2022 Elvi Oktavia 0

JALAN WANITA MENUJU SURGA. Surga adalah tempat penuh kenikmatan dan kebahagiaan yang Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman di akhirat, tiada kesedihan dan keletihan di dalamnya. Orang-orang yang memasukinya hanyalah orang-orang yang taat kepada Allah, […]

Rahasia Dibalik Berbakti Kepada Orangtua

17/10/2022 Elvi Oktavia 0

Rahasia Dibalik Berbakti Kepada Orangtua – Segala puji bagi Allah , Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi dan Rasul paling mulia, Nabi kita Muhammad, keluarga beliau dan para sahabat beliau seluruhnya. […]

Keutamaan Orang Yang Suka Menolong Sesama

19/09/2022 Khoirul Anam 0

KEUTAMAAN ORANG YANG SUKA MENOLONG SESAMA Bismillah, Al-hamdulillah, Was-salamu Ala Rasulillah, berikut ini adalah pembahasan tentang keutamaan orang yang suka menolong terhadap sesama, dengan dilengkapi dengan dalil-dalil dan penjelasan dari syeikh al-utsaimin, dan diringkas dalam […]

Makna Silaturahmi

04/08/2022 Khoirul Anam 0

Makna Silaturahmi – Segala puji bagi Allah yang menciptakan manusia dari setetes air, lalu menetapkannya memiliku nasab dan hubungan pernikahan, aku memujiNya dan bersyukur kepadaNya. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah […]

Bertakwa Dalam Setiap Keadaan

01/08/2022 Khoirul Anam 0

BERTAKWA DALAM SETIAP KEADAAN Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta’ala yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang amat banyak kepada kita semua. Diantaranya adalah nikmat islam, nikmat iman dan nikmat bisa […]

1 2 3 7