Pondok Pesantren Darul Qur'an Wal-Hadits Martapura OKU

Kisah Haru Yang Mengundang Tangis (Bagian 3)

12/06/2024 ykkokut 0

Kisah Haru Yang Mengundang Tangis (Bagian 3) – Alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah Rabb seluruh alam, atas karunia dan limpahan kasih sayangnya lah kita bisa terus merasakan banyak kenikmatan. Dan salah satu nikmat yang patut […]

Ummu Ad-Darda’ Ash-Shughra

20/02/2024 Khoirul Anam 0

UMMU AD-DARDA’ ASH-SHUGHRA – Pewaris ilmu Abu ad-darda’ radiyallahu’anhu. Bismillah was shalatu was salamu ‘ala Rasulilah, wa ba’du. Siapakah gadis kecil yang duduk di halaqah para ahli baca al-Qur’an itu? Setiap pagi dan sore, dia pulang pergi […]

Hafshah Binti Sirin

04/01/2024 Khoirul Anam 0

  HAFSHAH BINTI SIRIN (Kebanggaan Wanita Tabi’in) Bismillah was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah, wa ba’da. Di suatu zaman, di mana barang komoditi mereka adalah mengamalkan ketaatan dan menyimpan amal-amal yang kekal lagi baik. Di […]

Hamzah dan Umar Menyambut Seruan Islam

30/09/2023 Khoirul Anam 0

Hamzah dan Umar Menyambut Seruan Islam Kegerahan kaum musyrikin Quraisy melihat perkembangan dakwah Rasulullah kian menyulut kemurkaan mereka. Dengan berbagai makarnya, mereka ingin memadamkan cahaya Islam. Siksaan serta ancaman kepada kaum Muslimin serta merta selalu […]

Biografi Abu Darda’ Radhiyallahu anhu

19/04/2023 Khoirul Anam 0

Biografi Abu Darda’ Radhiyallahu anhu Beliau adalah Abu al-Darda’ al-Khazraji al-Ansari, sahabat terkemuka salah satu penghafal Al-Qur’an di zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliaulah imam panutan dan ahli hikmah (cendekiawan) umat ini, seorang yang […]

Cahaya di Tengah Awan Kezhaliman dan Penindasan

24/02/2023 ykkokut 0

Cahaya  di Tengah Awan Kezhaliman dan Penindasan – Manakala kaum musyrikin gagal dalam tipu muslihat mereka untuk memulangkan kaum Muhajirin, mereka semakin bertambah geram.  Kedongkolan mereka bervariasi antara satu dan yang lainya.  Semakin lama semakin memuncak […]

Kerinduan Salafush Shalih Mengharapkan Surga

23/12/2022 Khoirul Anam 0

Kerinduan Salafush Shalih Mengharapkan Surga Seringkali kita ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik dan berharga,baik itu berupa pelayanan, barang, pakaian,makanan dan yang lainnya. Dan untuk itu, kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan seperti apa yang kita […]

Menyelamatkan Bahtera Keluarga Dari Neraka

24/10/2022 ykkokut 0

Menyelamatkan Bahtera Keluarga Dari Neraka – Segala puji Allahتعالى yang telah menganugerahkan rezeki yang luas dan melimpah ruah, dan cukuplah Allah sebagai pemberi petunjuk, penolong, tempat kembali dan tempat berpulang. Shalawat dan salam semoga tercurah […]

1 2 3 6