Pondok Pesantren Darul Qur'an Wal-Hadits Martapura OKU

Bagaimana Agar Anda Dicintai Allah

Bagaimana Agar Anda Dicintai Allah

BAGAIMANA AGAR ANDA DICINTAI ALLAH

Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wata ala, Kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkanya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada satupun yang dapat memberikan petunjuk.

Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak di ibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya muhammad adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wataala.

يأيها الذين ءامنوا اتقوا الله حقا تقاته, ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dengan Sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. (QS. Ali Imran : 102)

يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.

Artinya: Wahai manusia ! bertakwalah kepada tuhanmu dari diri yang satu yaitu adam dan Allah menciptakan pasanganya yaitu Hawa dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembang biyakkan laki-laki dan perempuan menjadi banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharahlah hubungan kekeluargaan. Sungguh Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (QS. AN-NISAA’: 1)

يأيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفرلكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman ! bertakwalah kamu kepada Allah subhannallahu wataa’ala dan ucapkanlah perkataan yang benar niscahaya Allah akan memperbaiki amal-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang agung. (QS. AL-AHZAAB: 70-71).

أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullahi yaitu alquran dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk nabi muhammad shallallahu alaihi wasallam yaitu As-sunnah.

Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diadakan dalam agama,setiap yang diada-adakan dalam agama adalah bid’ah setiap bid’ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka.

Bayangkan jika ada seorang rasul Allah mengabarkan kepada Anda bahwa dia mencintai Anda mamak apa yang kalian lakukan? Bagaimana Anda tidur? Bagaimana Anda bangun? Dan bagaimana Anda bernafas? Bukankah itu berarti Anda memiliki dunia seisinya? Bukankah segela seuatu akan menjadi tunduk kepada Anda? Dan bukankah Anda akan memperoleh segenap kebahagiaan?

Lalu kenapa kita tidak mau membayangkan ada seorang rasul atau malaikat yang mengabarkan cinta tersebut kepada kita? Padahal secara nyata dan bukan fiktif Allah taala sudah mengabarkan kepada kita tentang apa yang dia sukai,baik dalam kitabnya atau lewat lisan nabinya. Kemudian Allah juga telah membimbing kita kr jalan yang lurus yang dapat mengantarkan kepada cintanya. Rasullullah shallallahu alaihi wasallam dalam beberapa haditsnya juga telah menjelaskan kepada kita, bahwa disana ada hamba-hamba yang dicintai Allah subhanahu wataala disebabkan mereka melakukan ini dan itu. Beliau telah menjelaskan kepada kita bahwa disana ada amal-amalan yang berkenan mencintai hambanya dan beliau juga telah menjelaskan kepada bahwa disana ada hal,hal yang dibenci oleh Allah. Bagaimana menurut kalian, jika kami mengajak kalian untuk melakukan perjalanan iman yang penuh berkah atau perjalanan cinta yang supaya kita tahu,bagaimana caranya agar Allah mencintai dan meridhohi kita?

Mari kita berangkat ke stasiun pertama yanga akan kita singgahi aialah:

1.ibadah-ibadah yang sunnah

Yaitu tambahan pada ibadah-ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunnah dari yang sudah ditentukan. Diriwayatkan oleh Rasullullah shallallahu alaihi wasallam dari tuhannya yang maha mulia lahgi maha agung dalam sebuah hadits qudsi dari Abu Hurairah ia berkata Rasullullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Taala berfirman,

من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشئ أحب غلي مما افترضت عليه وما يزال ععبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجه التي يمش بها وإن سألني لأعطينه ولإن استعاذني للأغيذنه وما ترددت عن شيئ أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مسائته

Artinya: ‘’Barang siapa yang memusuhi kekasihku maka aku menyatakan perang padanya,sesuatau yang paling aku suka yang dikerjakan oleh hambaku untuk mendekatkan diri adalah ia mengerjakan apa yanga aku wajibkan kepadamu dan tidak henti-hentinya mendekatkan diri dengan amalan-amalan sunnah,sehingga aku mencintainya,jika aku mencintainya maka aku adalah telingah yang dia gunakan untuk medengar,aku adalah mata yang dia gunakan untuk melihat aku adlah tangan yang dia gunakan untuk memukul,dan aku adalah kaki yang digunakan untuk berjalan,jika dia memohon kepadaku maka aku akan mengabulkanya,dan jika dia memohon perlindungnan kepadaku maka aku akan melindunginya. Dan akau tidak sedikitpun ragu dari sesuatu yang aku lakukan seperti keraguaanku dari jiwa seorang muslim, dia benci kematian dan aku benci kematian dan aku benci berlaku buruk padanya saat mencabut nyawa.’’ (HR. BUKHARI)

 1. Tekun membaca alqur’an

Alllah Taala berfirman “ Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik yaitu alqur’an yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang,gemeter karena kulit orang-otrang yang takut kepada tuhanya kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu dia menunjukki siapa yang dikehendakinya Azzumar ayat ke 23. Hal itu disebabkan oleh kekhusu’an hati dan ketergantungan kepada Allah ketika sedang membaca alqur’an Al-azhim. Disebutkan dalam hadits yang mulia dari Aisyah, bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wasallam mengutus seorang untuk mengimami shalat suatu pasukan, dalam shalatnya ia selalu menutup bacaanya dengan membaca suarat Al-ikhlas ketika pulang mereka menceritakan hal itu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam belaiu bersabda;

سأتلوه لأي شيئ يصنع ذلك فأسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه

Artinya: “Tanyakan kepadanya kenapa ia melakukan hal itu? Merekapun merayakannya dan orang itupun menjawab ‘’ Karena ayat ini mengandung sifat Ar-rahman jadi saya senang membacaya” beliau bersabda,’’ Beritahukan kepadanya, bahwa Allah mencintainaya.’’ (HR. BUKHARI DAN MUSLIM).

 

 1. Dzikir kepada Allah subhannallahu wataala
 2. Mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam
 3. Bersikap lemah lembut terhadab orang-orang musyrik
 4. Jihad di jalan Allah
 5. Benar-benar yakin dan Bertawakkal yang baik kepada Allah
 6. Zuhud di dunia
 7. Kekuatan iman dalam menegakkan kebenaran
 8. Berakhlak mulia
 9. Berbuat baik
 10. Takwa dan tidak mengaharap uluran manusia
 11. Saling menyayangi dan mencintai karena Allah
 12. Kesucian dan Kebersihan
 13. Memelihara diri dari meminta
 14. Sedekah
 15. Mendamaikan dan Berlaku adil

REFERENSI:

DIBUAT OLEH : ABU FUDHAIL IBNU IYYAD FADHIL DIDI KURNIAWAN حفظ الله تعالى

STAF PENGAJAR : DI PONDOK PESANTREN DARUL QUR’AN WAL-HADITS OKU TIMUR

RINGKASAN DARI : BUKU BAGAIAMA AGAR Anda DICINTAI ALLAH

PENGARANG : AL-USTADZ MUHAMMAD AKRAM ABDURRAHIM AL-HASHINI  حفظه الله تعالى

Baca juga artikel:

Fenomena Childfree dalam Tinjauan Islam

Kitab 100 Hadits pilihan pedoman hidup sehari-hari

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.