Pondok Pesantren Darul Qur'an Wal-Hadits Martapura OKU

MENGENAL BUDAYA BANGSA ARAB SEBELUM ISLAM

12/07/2021 Khoirul Anam 0

Mengenal Budaya Bangsa Arab sebelum islam Alahamdulillah segala puji hanya milik ِAllah Azza wajalla, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman, […]

PROBLEM SOLVING REMAJA MUSLIM

22/06/2021 ykkokut 0

PROBLEM SOLVING REMAJA MUSLIM – Perkembangan hidup para remaja tidak lepas dari problema yang harus di hadapinya. Semakin berat problem yang di hadapi semangkin besar pula tenaga, pikiran dan waktu yang dibutuhkan. Akan tetapi semangkin […]

TEGAR DIATAS JALAN HIDAYAH ISLAM

27/05/2021 ykkokut 0

Apabila seorang insan sudah tersapa hidayah, maka yang wajib baginya adalah merawat dan menjaganya agar hidayah tidak lari dan kembali hilang. Karena godaan dan ujian setelah mendapat hidayah akan akan semakin dahsyat dan bertambah berat,perlu […]

MENGUNGKAP RAHASIA TAUBAT

22/03/2021 ykkokut 0

Manusia adalah tempatnya dosa dan salah. Sehingga tidak ada seorangpun yang tidak butuh taubat. Taubat merupakan ibadah yang harus senantiasa menemani seorang hamba sejak awal dia hidup hingga akhir hayatnya. Kesempatan untuk bertaubat berlangsung sepanjang […]

Tauhidullah Hakikat Islam Part 1

20/03/2021 Khoirul Anam 0

Tauhidullah Hakikat Islam Part 1-Islam  itu rahmat bagi seluruh alam. itu statemen  yang sering sekali kita dengar titik namun Bagaimanakah Islam yang menjadi rahmat itu? Itulah yang ingin penulis Jelaskan pada kesempatan ini. tentunya sepanjang […]

CURANG DALAM TIMBANGAN, RUSAK DAN CELAKA DI DUNIA DAN AKHIRAT

26/01/2021 ykkokut 0

Berbuat curang dalam timbangan termasuk perbuatan tercela, bahkan Allah Subhanahu Wata’ala menerangkan secara khusus tentang larangan akan hal ini, sebagaimana dalam surat Al-Muthaffifin ayat 1-6, berikut ayatnya: إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (1) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ (2) […]

INFOTAINMENT DALAM TINJAUAN ISLAM

25/01/2021 ykkokut 0

INFOTAINMENT DALAM TINJAUAN ISLAM – Segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya dan meminta pertolongan, pengampunan dan petunjuk-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Barang siapa mendapat petunjuk dari Allah […]

1 2 3 5