KESEMPURNAAN IMAN KEPADA TAKDIR

23/10/2020 Khoirul Anam 0

Kesempurnaan Iman Kepada Takdir        Segala sesuatu yang baik maupun yang buruk terjadi dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu Wata’ala. Allah maha berbuat apa yang Dia kehendaki. Segala sesuatu terjadi atas kehendak-Nya, serta […]

KEISTIMEWAAN AGAMA SLAM

22/10/2020 Khoirul Anam 0

KEISTIMEWAAN AGAMA SLAM Oleh: Husein Abu Khiatsamah. Agama islam memiliki beberapa keutamaan dan keistimewan dibandingkan dengan agama yang lain. Diantaranya : Agama yang diterima disisi Allah Azza WaJalla Islam adalah agama yang di akui oleh […]

 Waspada 7 Ucapan Pengikis Aqidah

12/10/2020 Khoirul Anam 0

 Waspada 7 Ucapan Pengikis Aqidah                 Aqidah yang shahih harus ditanamkan kepada  generasi muslim sejak usia dini. Sejak kecil, anak harus dibiasakan dengan keyakinan-keyakinan yang benar, serta ucapan dan tindakan yang selaras dengan keyakinan tersebut. […]

DETIK-DETIK PENANTIAN SESUNGGUHNYA

11/10/2020 Aryadi Erwansah 0

Detik-detik penantian sesungguhnya, siang-malam terus berganti. Bulan demi bulan kita lewati. Musim panas dan hujan selalu “menghiasi” hari-hari yang kita jalani. Ternyata, tidak terasa kita sudah memasuki bulan ini. Tidak terasa pula, umur kita semakin […]

  BAPAK IBU YANG MENJADIKAN NYA YAHUDI

24/06/2020 Khoirul Anam 0

  BAPAK IBU YANG MENJADIKAN NYA YAHUDI   Sebuah hal yang telah dimaklumi bersama bahwa para pegawai atau penjaga “baitul mal (perbendaharaan harta umat islam) bertanggung jawab atas pemeliharaan harta tersebut. Selamat,rusak, atau hilangnya harta tersebut […]

DUNIA LEBIH JELEK DARIPADA BANGKAI

09/05/2020 Aryadi Erwansah 0

Dunia lebih jelek daripada bangkai. Segala upaya dan daya dikerahkan oleh banyak orang untuk menggapai kenikmatan dunia.Dimata mereka seakan kenikmatan dunia adalah segalanya. Mereka berpikir,tanpa kenikmatan dunia tidak mungkin mereka meraih krbahagian hakiki. sebuah perangsangka […]

ISLAM DAN LIBERALISME

09/05/2020 Khoirul Anam 0

Islam dan Liberalisme   Liberalisme adalah sebuah istilah asing yang diambil dari bahasa Inggris, yang berarti kebebasan. Kata ini kembali kepada kata”Liberty” atau “Liberte” menurut bahasa perancis, yang bermakna bebas. Istilah ini datang dari Eropa. […]

ALLAH MAHA KERAS SIKSAANNYA

03/05/2020 Khoirul Anam 0

ALLAH MAHA KERAS SIKSAANNYA   Sesungguhnya Allah maha rahmat (kasih sayang) di dnia dan di akhirat. Rahmatnya di dunia bukan hanya kepada orang-orang mukmin, bahkan juga kepada orang-orang kafir. Yaitu dia memberinya makan,minum,rezeki,kesehatan,kekayaan,kekuasaan, dan lainnya. […]

1 2 3 7