Amar Ma’ruf dan Nahi Mungkar

31/08/2017 Abu Arsy 0

Sesungguhnya keamanan umat dari kebinasaan, pemeliharaan masyarakat dari kehancuran, dan tali pelana keselamatan bagi umat di tempatkan di dalam perkara besar, jika umat ini tetap berpegang teguh dengannya. Ketahuilah, ia adalah amar ma’ruf dan nahi […]