Pondok Pesantren Darul Qur'an Wal-Hadits Martapura OKU

DUNIA LEBIH JELEK DARIPADA BANGKAI

dunia-lebih-jelek-daripada-bangkai

Dunia lebih jelek daripada bangkai. Segala upaya dan daya dikerahkan oleh banyak orang untuk menggapai kenikmatan dunia.Dimata mereka seakan kenikmatan dunia adalah segalanya. Mereka berpikir,tanpa kenikmatan dunia tidak mungkin mereka meraih krbahagian hakiki.

sebuah perangsangka yang keliru.Dunia telah menipu mereka. Meraka tidak memperhatikan beberapa permisalan berikut yang menggambarkan kehidupan dunia.

Agar kita tidak ikut  tertipu dengan hakikat kehidupan dunia, marilah kita memperhatikan beberapa permisalan berikut yang menggambarkan kehidupan dunia.

  1. Allah menberitaukan bahwa dunia ini sendagurau dan permainan,kemudian setelah itu Allah dan menjelaskan perbedaan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Allah berfirman:

وما هذه الحيوة الدّنيا إلاّ لهو ولعب وإنّ الدّار الأخرة لهى الحيوان لو كانوا يعملون

Dan kehidupan dunia ini hanya sendagurau dan permainan.Dan sesungguhnya negri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya,sekiranya mereka mengetauhi.(QS.Al-ankabut/29:64)

kehidupan akhirat adalah kehidupan yang hakiki,kehidupan yang sebenarnya,yaitu kehidupan yang terus-menerus,tetap,dan kekal.

2. kehidupan dunia ini dinamakan dunia karena rendah dan hina,karena dunia artinya rendah atau hina.kehidupan dunia itu yaitu sesuatu yang sedikit yang kecil,kehidupan yang penuh dengan syahwat dah fitnah.Akhir dari dunia adalah kefanaan dan kemusnahan.Allah berfirman:

فما متع الحيوة الدّنيا فى الأخرة إلاّ قليل

Padahal kenikmatan hidup didunia ini(dibandingkan dengan kehidupan)diakhirat adalah sedikit.(QS.at-Taubah/9:38)

Dalam hadits,Nabi Muhammad memberikan perupamaan bahwa dunia ini seperti setetes air yang melekat dijari,sedangkan akhirat merupakan samudra yang sangat luas.Rasulullah bersabda:

Demi Allah!tidaklah dunia dibandingkan akhirat melainkan seperti salah seorang dari kalian mencelupka jarinya kelaut,(perawi hadits ini yaitu)Yahyah memberikan isyarat dangan jari telunjuknya lalu hendaklah dia melihat apa yangdibawah jarinya itu?

3. Dunia ini dilaknat oleh Allah.Artinya,apa saja yang melailaika manusia dari ibadah kepada Allah maka dia terlaknat.Dari abu Hurairah ia berkata;Aku mendengar Rasulullah bersabda,

ألا إنّ الدّنيا ملعونة ملعون ما فيها إلاّ ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلّم

“ketauhilah,sesunguhnya dunia itu dilaknat dan dilaknat apa yang ada didalamnya,kecuali dzikir kapada Allah dan ketaatanya kepada Nya,orang berilmu,atau orang yang menguasai ilmu. (HR Ahmad)

4. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai anak kambing yang cacat.Diriwayatkan dari Jabir

Nabi berjalan melewati pasar masuk dari dataran tinggi,semantara banyak orang berada pada dekat beliau.Beliau berjalan melewati bangkai anak kambimg jantan yang kedua telinganya kecil.Sambil memegang telinganya beliau bersabda,”Siapa di antara kalian yang berkenan membeli ini seharga satu dirham?orang-orang berkata,”kami  sama sekali tidak tertarik kepadanya apa yang bisa kami perbuaat denganya?”Beliau bersabda,”apakah kalian mau jika ini menjadi milik kalian?”orang-orang berkata”Demi Allah kalau anak kambing jantan ini hidup,ia cacat,kerena 2telinganya kecil,apa lagi dia telah mati?”Beliau bersabda:

فو الله للدّنيا أهون على الله من هذا عليكم

Demi Allah,sunguh dunia itu lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. (HR Bukhari)

5.Dunia tidak berharga meskipun hanya seberat sayap nyamuk,maka Dia tidak memberi minum sedikit pun darinya kepada orang kafir.

6.Dunia diumpamakan seperti makanan yang dikosumsi oleh manusia,kemudian seelah itu menjadi kotoran.Rasulullah bersabda:

Sesunguhnya makanan anak adam(makanan yang dimakannya)dijadikan perupamaan terhadap dunia.Walaupun ia sudah memberi bumbu dan garam,lihatlah menjadi apa makanan tersebut akhirnya.

7.Seorang Muslim tidak boleh tertipu dengan nikmat-nikmat  dan kesenangan,fasilitas,kekayaan,dan apa yang diberikan oleh Allah kkepada orang-orang kafir yang berbentukbkenikmatan dunia yang ada pada mereka.

Allah berfirman:

“Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membantumu kagum.Sesunguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyaksikan mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.”(QS.Thaha/20:131)

Allah juga berfirman :

 dan janganlah engkau tujukan pandangan matamukepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka,(sebagai) bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan (kesenangan) itu. karunia rab mu lebih baik dan lebih kekal .” (QS Thaha/20131) bahwasannya rasulullah bersabda kepadaa umar: tidaklah engkau rido untuk mereka(orang-orang kafir) dunia sementara bagi kita akhirat?

Apakah engkau ragu wahai ibnu khatab ? mereka adalah kaum yang disegerakan kebaikan-kebaikan untuk mereka dikehidupan dunia ini?

Oleh karena itu, jika engkau melihat Allah memberi kepada seorang hamba kenikmatan dunia, padahal dia terus menerus berbuat maksiat maka, ketahuilah bahwa itu adalah tipu daya

Rasulullah ﷺ bersabda , jika engkau melihat Allah kepada seorang hamba yang disukainya di dunia padahal dia berbuat maksiat maka itu adalah istirraj. kemudian rasulullah membaca yang artinya (srif red)” maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka kami pun membukakan semua pintu (kesenangan) untuk mereka . sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepadamereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa

Kalau dunia dan seisinya tidak ada harganya meskipun seberat sehelai  sayap nyamuk,lalu mengapa manusia berlomba-lomba mengejarnya?Bahkan mereka korbankan agamanya demi mencari ilmu?!padahal dunia dilaknat oleh Allah;Dunia lebih hina,lebih jelek daripada bangkai kambingyang cacat.Mengapa banyak manusia tertipu dengan dunia padahal allah sudah ingatka agar manusia tidak tertipu dengan dunia.Allah berfiman(yang artinya):Wahai manusia!sungguh,janji Allah itu bener,maka janganlah kehidupan dunia memeperdaya kamu dan janganlah (setan)yang pandai menipu, memperdaya kamu tentang Allah (QS.FATHIR/:35:5)

8. Manusia sangat berambisi mengejar dunia, bahkan mereka lebih rakus, lebih tamak,lebih serakah,lebih jahat dan dzalim dalam merusak kehormatan dirinya dan agamanya  dibanding dua ekor serigala yang dilepas dikerumunan kambing. rasulullah bersabda dalam hadits yang shahih:

ماذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشّرف لدينه

dua serigala yang lapar yang dilepas ditengah kumpulan kambing, tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat rakus manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya .

ingatlah wahai saudara-saudara ku kaum muslimin! kesenangan dunia, keindahannya, kenikmatannya, dan kelezatannya hanya lah sesaat, pasti hilang, pasti hancur, dan semua manusia akan kembali kepada Allah.  Oleh karena itu, wahai muslimin! bertaubatlah kepada Allah sebelum kematian datang! bertaubatlah kepada Allah sebelum semua di hisab pada tanda hari kiamat! gunakan waktu sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah.

Referensi Majalah

Ditulis oleh ustadz Yazid bin Abdul Qadir J

awas dari majalah As-sunnah Edisi/01/tahun XIX/Rajab 1436 H/Mei 2015.

Dirangkum oleh : Siti Nurhaliza (IDAMAH)

 

Baca juga artikel berikut:

HUKUM MEMELIHARA HEWAN

BURUK SANGKA

Be the first to comment

Ajukan Pertanyaan atau Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.