SYIRIK DALAM KECINTAAN

23/11/2018 Aryadi Erwansah 0

Cinta merupakan dasar agama islam yang porosnya berputar padanya. Dengan cinta kepada Allah yang sempurna, agama manusia sempurna, dan sebaliknya dengan berkurangnya cinta, berkurang pula agama manusia. Yang di maksud dengan cinta disini adalah, cinta […]

ADAB KEPADA ALLAH

30/10/2018 Aryadi Erwansah 0

Pentingnya seorang manusia memiliki adab kepada Allah. sesungguhnya nikmat Allah kepada hambanya sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya. Kemana saja seorang hamba mengarahkan pandangannya dia akan melihat nikmat Allah dihadapannya. Kenikmatan Allah telah diperoleh hamba-Nya sejak […]

SABAR TIDAK BERARTI BERPANGKU TANGAN

27/10/2018 ykkokut 0

“sampai kapan kita terus bersabar melihat keadaan seperti ini ?” Apa kita bersabar terus sampai hancur dan binasa ?”,”kalau kita bersabar terus tanpa berbuat apa-apa, maka kapan keadaan buruk ini akan berubah?. Komentar-komentar di atas […]