ILMUI DULU, BARU BICARA!

14/11/2018 Aryadi Erwansah 0

Termasuk kekurangan yang menimpa kaum muslimin sekarang ini mereka mengerti perkataan-perkataan orang-orang sekarang atau orang-orang yang sezaman dengan mereka dan mereka lalai memperhatikan dan mengenal serta menelaah perkataan-perkataan salafus shaleh. Padahal perkataan para salaf sedikit […]

JADILAH PENGEMBAN ILMU YANG KAFFAH

01/11/2018 Aryadi Erwansah 0

Ilmu yang kaffah adalah suatu ilmu yang mencangkup keseluruhan. Menuntut ilmu adalah kewajiban dan kebutuhan bagi setiap manusia didunia,sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Imam Ahmad bin Hambal : حاجة الناس إلى العلمم أعظم من حاجتهم […]