ADAB KEPADA ALLAH

30/10/2018 Aryadi Erwansah 0

Pentingnya seorang manusia memiliki adab kepada Allah. sesungguhnya nikmat Allah kepada hambanya sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya. Kemana saja seorang hamba mengarahkan pandangannya dia akan melihat nikmat Allah dihadapannya. Kenikmatan Allah telah diperoleh hamba-Nya sejak […]

Mengenal Tingkatan Dalam Agama

16/05/2018 ykkokut 0

Dalam Agama Islam terdapat tiga tingkatan atau kedudukan dalam beragama, yakni Islam, Iman dan Ihsan. Dan pemeluk agama islam tidak akan lepas keadaan mereka dari salah satu dari tingkatan-tingakatan ini, dan terkadang tingkatan mereka dalam […]

Amalan Yang Menghantarkan Seorang Muslim ke Surga

31/03/2017 ykkokut 0

Segala puji bagi Allah Azza Wajalla, Dzat Yang Mahatinggi, yang telah menciptakan surga dan neraka. Dan telah menciptakan penghuni-penghuni bagi keduanya, menjadikan surga sebagai tempat kembali bagi hamba yang dikasihi-Nya dan neraka sebagai tempat kembali […]

PRINSIP-PRINSIP AQIDAH SHAHIHAH

13/01/2017 ykkokut 1

Prinsip – Prinsip Aqidah Shahihah Iman kepada Allah Diantara pengertian iman kepad allah, adalah iman atau yakin bahwa Allah adalah illah (sembahan)  yang benar, Allah berhak disembah tanpa menyembah kepada  yang lain, karena dialah pencipta […]

Beriman Kepada Taqdir

16/02/2016 Muhammad Alfatawi 0

Prolog Beriman kepada takdir memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, karena beriman kepada takdir termasuk salah satu rukun iman yang enam. Tidak akan benar iman dan Islam seseorang kecuali bila beriman kepada takdir yang […]