SYIRIK DALAM KECINTAAN

23/11/2018 Aryadi Erwansah 0

Cinta merupakan dasar agama islam yang porosnya berputar padanya. Dengan cinta kepada Allah yang sempurna, agama manusia sempurna, dan sebaliknya dengan berkurangnya cinta, berkurang pula agama manusia. Yang di maksud dengan cinta disini adalah, cinta […]