PINTU-PINTU DOSA DAN MAKSIAT

14/09/2020 Aryadi Erwansah 0

Pintu-pintu dosa dan maksiat, kebanyakan maksiat masuk kedalam diri seorang hamba melalui empat pintu, sebagaimana telah disebutkan. Bahasan berikut ini akan memberikan uraian yang cukup tentang pintu-pintu dosa dan maksiat tersebut. Pertama: Pandangan Pandangan merupakan […]

KUNCI SUKSES BERMUAMALAH

13/12/2018 Aryadi Erwansah 0

Dalam hidup ini, setiap insan pasti berhubungan dengan orang lain. Ia hidup di sekeliling tetangga kanan dan kiri ,muka dan belakangnya ,dengan berbagai macan corak ragam, tingkah laku dan latar belakangnya.ada yang muslim,dan barang kali […]